Make your own free website on Tripod.com

CD - BOH JE DOBRÝ (1998)

cover.jpg (51351 bytes)

 1. Boh je dobrý 3.06

 2. Lásku ti môžem splácať láskou 3.30

 3. Ako dážď 4.30

 4. Boh je kráľom 2.45

 5. Boh je môj štít 3.27

 6. Hosanna 3.02

 7. Neboj sa, ja som s tebou 2.01

 8. Si všetkým, čo mám 3.48

 9. V tvojom náručí 4.19

 10. Chválu v sdci mám 3.20

 11. Tvoje slovo 4.16

 12. Vystúp na sion 2.46

 13. Keby nekvitol figovník 1.43

 14. Boh je dobrý (medley) 0.34

 15. Obráťme sa k nemu 2.31

 16. Smiem ďalej ísť 3.27

 17. Si nádherný 1.47

Milí poslucháči,

sme radi, že sa nám vďaka Božej milosti a pomoci mnohých našich priateľov a bratov podarilo po prvý krát nahrať CD platňu, ktorá vyjadruje to, čo je obsiahnuté v názve našej kapely - radosť z toho, že nás má Boh rád, že sme Jeho deti a že Ho môžeme chváliť tak, ako nám to umožnil - našimi nástrojmi, hlasmi a všetkým ostatným, čo máme. Ako kapela sme pochopili a prijali, že hrať Bohu chválu je to najlepšie, čo môžeme robiť a na čo nás Boh primerane vybavil. Hoci je táto CD platňa našou prvotinou, veríme, že bude pre vás požehnaním a pomôže vám v chvále a uctievaní bližšie pristúpiť k trónu milosti, na ktorom sedí náš Pán Ježiš Kristus.

© Copyright JOY, 1998. všetky práva vyhradené. výroba kópií, požičiavanie, verejné uvádzanie a rozhlasové vysielanie tejto nahrávky je bez súhlasu autorov a vydavateľa zakázané. O súhlas môžete požiadať na tel. 0905-486930 alebo na adrese macura@netlab.sk

Boh je dobrý

Žalm 135.3: Chváľte Pána, pretože je dobrý, spievajte mu chválu, lebo to mu je príjemné.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

gitary: Oto Hunák, Martin Žember

hammond: Katarína Hrubíková

sláčikové nástroje: Katarína Hrubíková, Ľudo Kara

basgitara: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák, pali absolon

aranž nástrojov: Oto Hunák a Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Ľudo Kara, Oto Hunák

rap: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Lásku Ti môžem splácať láskou

Rimanom 13.8: Nebudte nikomu nič dlžní okrem lásky.

© 1997 JOY

autor textu: Oto Hunák, Ľudo Kara

autor hudby: Oto Hunák

gitary: Martin Žember, Oto Hunák

sláčikové nástroje: Katarína Hrubíková, Ľudo Kara

basgitara: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

rap: Oto Hunák, Martina Karová

 

Ako dážď čo prší

Izaiáš 55.10-11: Tak, ako padá z neba dážď a sneh a nevráti sa bez toho, aby nezavlažil zem, nedal jej pučať a rozkvitnúť aby rodila zrno pre rozsievača a chlieb pre toho, kto je, tak aj moje Slovo, ktoré vychádza z mojich úst sa nevráti naprázdno, ale splní to, po čom túžim a dosiahne cieľ, pre ktorý som ho poslal.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

hammond: Katarína Hrubíková

pizz strings: Ľudo Kara, Oto Hunák

bicie a perkusie: Oto Hunák

sláčikové nástroje: Oto Hunák

efekty: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Ľudo Kara, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová, Oto Hunák

rap: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Boh je kráľom

Žalm 47.7-8: Boh je kráľom nad celou zemou, spievajte mu chválu. Vládne národom, sedí na svojom tróne.

© 1996 Radostné srdce

autor textu: Mária Wiesnerová

autor hudby: Zuzana Sládečková

klavír: Katarína Hrubíková

sláčikové nástroje: Ľudo Kara

pizz gitara: Oto Hunák

dychy: Oto Hunák, Martin Mačura

basgitara: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák, pali absolon

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák, Ľudo Kara, Mária Wiesnerová, Martina Karová

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Boh je môj štít

Žalm 18.3: Pán je mojou skalou, mojou pevnosťou, mojím vysloboditeľom. Môj Boh je moja skala, v ktorej sa ukryjem. Je mojim štítom a rohom môjho spasenia, je moja pevnosť.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara, Oto Hunák

autor hudby: Ľudo Kara, Oto Hunák

elektrické piáno: Katarína Hrubíková

gitara: Martin Mačura, Oto Hunák

kontrabas: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák, Ľudo Kara

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Hosanna

Marek 21.9: Zástupy, ktoré išli predním a za ním kričali: Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

sláčikové nástroje: Ľudo Kara

klavír: Katarína Hrubíková

pizz gitara: Oto Hunák

synthybass: Ľudo Kara, Oto Hunák

basové sólo: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák, Martina Karová

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Neboj sa, ja som s tebou

Izaiáš 41.10: Neboj sa, ja som s tebou, nebuď zúfalý, lebo ja som tvoj Boh. posilním ťa a pomôžem ti, podržím ťa mojou spravodlivou rukou.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

gitara: Oto Hunák

elektrické piáno: Katarína Hrubíková

hammond: Katarína Hrubíková

basgitara: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Si všetkým, čo mám

Kološanom 1.17: …je pred všetkým a v ňom všetko drží pokope…

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

klavír: Zuzana Harantová

violončelo: Martina Karová

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák, Martina Karová

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

V tvojom náručí

Izaiáš 66.12-13: Lebo takto hovorí Pán: Hľa, obrátim naň pokoj ako rieku a ako rozvodnený potok slávu národov. A tak budete sať a budete nosení pri boku na rukách a hladkaní na kolenách. Ako keď teší matka dieťa, tak vás ja budem tešiť.

© 1997 JOY

autor textu: Martin Mačura, Oto Hunák

autor hudby: Martin Mačura

elektrické piáno: Katarína Hrubíková

gitara: Oto Hunák, Martin Mačura

marimba: Oto Hunák

dychy: Martin Mačura, Oto Hunák

basgitary: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Chválu v srdci mám

Žalm 40.2-4: Vytiahol ma zo slizkej jamy, z bahna a močiara, moje nohy postavil na skalu a dal mi pevné miesto, na ktorom môžem stáť. Do úst mi vložil novú pieseň, pieseň chvály nášmu Bohu. Mnohí budú vidieť a triasť sa a uveria v Pána. Požehnaný je ten, kto uverí v Pána.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

elektrické piáno: Katarína Hrubíková

gitara: Oto Hunák

basgitara: Martin Mačura

sláčikové nástroje: Ľudo Kara

trubka: Oto Hunák, Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák, Ľudo Kara

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Tvoje slovo

Žalm 119.105: Tvoje slovo je sviecou mojim nohám a svetlom na mojom chodníku.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

elektrické piáno: Katarína Hrubíková

klavírne sólo: Zuzana Harantová

gitara: Oto Hunák

basgitara: Martin Mačura

sekvencér: Martin Mačura

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Vystúp na Sion

Židom 12.22: Ale vy ste prišli k vrchu Sion, k nebeskému Jeruzalému, k mestu živého Boha.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara, Oto Hunák

autor hudby: Ľudo Kara, Oto Hunák

elektrické piáno: Katarína Hrubíková

dychy: Oto Hunák, Martin Mačura

pizz gitara: Oto Hunák

gitara: Oto Hunák, Martin Žember

basgitara: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Keby nekvitol figovník

Habakuk 3.17-18: Hoci by aj nekvitol figovník a na viniči by nebolo hrozno, hoci by sa zničila úroda olív a polia by nerodili potravu, hoci by v ohrade neboli žiadne ovce a žiaden dobytok v maštaliach, aj tak sa budem tešiť v Pánovi, budem mať radosť v Bohu, mojom Spasiteľovi.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

steel drums: Oto Hunák

dychy: Martin Mačura, Oto Hunák

basgitara: Martin Mačura

bicie a perkusie: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Obráťme sa k nemu

Matúš 18.3: A Ježiš povedal: Pravdu vám hovorím, ak sa neobrátite a nebudete ako malé deti, nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva.

© 1997 JOY

autor textu: Dušan Hrubý, Oto Hunák

autor hudby: Dušan Hrubý, Oto Hunák

klavír: Oto Hunák

bicie: Oto Hunák

pizz gitara: Oto Hunák

dychy: Oto Hunák, Martin Mačura

syntbass: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák, Martin Mačura

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák, Ľudo Kara

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Smiem ďalej ísť

Židom 4.16: Pristupujme s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

© 1997 JOY

autor textu: Ľudo Kara

autor hudby: Ľudo Kara

sláčikové nástroje: Ľudo Kara

gitara: Oto Hunák

zvončeky: Oto Hunák

aranž nástrojov: Oto Hunák

aranž vokálov: Zuzana Harantová

lead vokál: Oto Hunák

vokály: Zuzana Motajová, Zuzana Harantová, Martina Karová, Mária Wiesnerová, Alena Kvetanová, Ľubica Fulková

 

Si nádherný

Žalm 17.8: Maj ma za zrenicu svojho oka, skri ma v tôni tvojich krídel.

© 1997 JOY

autor textu: Želmíra Gaálová

autor hudby: Martin Mačura

klavír: Zuzana Harantová

lead vokál: Mária Wiesnerová

 

Poďakovanie

Ľudovi Karovi za podporu a za piesne, ktoré nám poskytol, skupine Radostné srdce, menovite Márii Wiesnerovej, Alene Kvetanovej a Ľubici Fulkovej, za ochotu účinkovať a podieľať sa na tomto projekte, Milošovi Sládečkovi z Partizánskeho za skoro kompletné vybavenie nášho miništúdia a odborné poradenstvo (prepáč tie časté telefonáty), Márioví Fábrymu a Jarkovi Minárovi za všetky káble, ktoré nám vyrobili (fungovali dobre!), Duškovi Hrubému za konzultácie a podporu, Zuzke a Grétke Lacinovej, ktoré nám výborne navarili počas nahrávania, Agroinštitútu v Nitre za láskavý prenájom štúdia, Máriovi Fančovičovi za trpezlivosť, ochotu, čas a materiálne prostriedky potrebné k realizácii projektu, Tomášovi Pintérovi za výrobu demo CD-čiek a všetkým bratom a sestrám z kresťanského spoločenstva Otvorené dvere, ktorí sa za nás intenzívne modlili. Firmám Ibanez, Cort, Ovation, Digitech, Zoom, Digidesign, Zaphiro Acoustics, Alesis, Steinberg a Sony.

Na záver ďakujeme nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za jeho lásku, milosť a odpustenie. Je úžasný Boh.

JOY - Boh je dobrý, 1998

produkcia: Oto Hunák a Martin Mačura

postprodukcia:

mixáž podkladov: Oto Hunák

konečná mixáž a mastering: Mário Fančovič

zvuková technika: Mário Fančovič

grafický návrh a spracovanie:

vydavateľ: TWR Slovakia, Ing Ľubomír Vyhnánek

Vokály nahraté v štúdiu Agroinštitútu v Nitre.

Nahrávanie prebiehalo v marci 1998 (podklady) a v dňoch 10-13. apríla 1998 (vokály a dodatočný overdubbing).

Web stránka JOY: members.tripod.com/~macura